Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Mydłowska sekretariat@opswesola.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 227734412. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Do budynku głównego prowadzi publiczny chodnik od strony ulicy Armii Krajowej, do budynku Centrum aktywności prowadzi droga wewnętrzna od ulicy Spokojnej.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. 1 Praskiego Pułku WP 21A

Centrum Aktywności „Na Spokojnej” 05-075 Warszawa, ul. Spokojna 2

Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą 2 wejścia od ul. 1 Praskiego Pułku 21a i Armii Krajowej. Do wejścia od ul. 1 Praskiego Pułku prowadzą schody. Do wejścia od ul. Armii Krajowej prowadzą schody i podjazd dla wózków.

Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą 2 wejścia od ul. 1 Praskiego Pułku 21a i Armii Krajowej. Do wejścia od ul. 1 Praskiego Pułku prowadzą schody. Do wejścia od ul. Armii Krajowej prowadzą schody i podjazd dla wózków.

W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, recepcja znajduje się na wprost każdego wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku Centrum Aktywności na ul. Spokojnej 2 prowadzą trzy wejścia. Główne wejście, od ul. Spokojnej, dostosowane jest dla osób na wózkach. Pozostałe dwa wejścia są usytuowane są od strony budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

W budynku Centrum Aktywności strefa informacji znajduje się na prawo od wejścia. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i piętrze. Na piętro prowadzą schody i winda. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze.

Przed budynkiem Centrum Aktywności wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Ośrodku Pomocy Społecznej i w Centrum Aktywności nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 16-03-2021
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 16-03-2021
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 16-03-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-03-2021
Liczba odwiedzin: 197