Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, która działa na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.
 • Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. I Praskiego Pułku 21a  w Warszawie.
 • Ośrodkiem kieruje Dyrektor. Zgodnie z zapisem w Statucie OPS odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. Zadania te realizuje przy pomocy  Głównego Księgowego i Kierownika Działu środowiskowo - specjalistycznego.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy działa
  w szczególności na podstawie:

  - statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXIX/918/2008 z dnia 17.04.2008 r. , Uchwałą nr XLIII/1362/2008 z dnia 27.11.2008 r., Uchwałą Nr LXIII/1961/2009 z dnia 08.10.2009 r.

  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2002 r., nr 41, poz. 361 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nektórych osoboach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z  2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zm).

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm).

  - ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535 z późn. zm).

  - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm).
 • Ponadto szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Zarządzeniem nr 10/2008 z dnia 01 lipca 2008 r

 

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 04-10-2011
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 04-10-2011
Zatwierdzający bzmw/ext.mtodorska 04-10-2011
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2011
Liczba odwiedzin: 2129