Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017-1 podinspektora ds. finansowo-księgowych

2017-1 podinspektora ds. finansowo-księgowych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
2017-1
Stanowisko
Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Wesoła
Termin
20-02-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu od 01 marca 2017 r.

 

Zakres zadań wykonanych na stanowisku:

 

Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej Uzgadnianie w systemie księgowym kont analitycznych w zakresie

- kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami

- kont rozrachunkowych z pracownikami

- pozostałych rozrachunków

Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym Ewidencjonowanie, wydawanie oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania Realizowanie przelewów bankowych Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw finansowych Organizacja i prowadzenie obsługi kasowej Sporządzanie sprawozdań finansowych – miesięcznych i rocznych Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

                                                                                                     

Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła niezależnie od warunków atmosferycznych.

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zadań na tym stanowisku, Doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw finansowo-księgowych minimum
2 lata, Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, oraz programów księgowych Znajomość rachunkowości budżetowej, Znajomość zasad sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości GUS, Znajomości obowiązujących przepisów na danym stanowisku,       Przestrzegania tajemnicy służbowej, Przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w OPS, Podnoszenia swoich kwalifikacji, Wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, Wysokie poczucie odpowiedzialności, Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 

Wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku Znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku Umiejętność dobrej organizacji pracy, Umiejętność pracy w zespole, Cechy osobowości: Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższe niż 6%

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Życiorys (CV) List motywacyjny Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje Dokumenty potwierdzające staż pracy Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Podpisana odręcznie klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Inspektor ds. finansowo-księgowych – ½ etatu”:

Osobiście do siedziby Ośrodka (Sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00. Pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.  

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 20 lutego 2017 r. do godz. 14.00

 

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 07-02-2017
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 06-03-2017
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 29-01-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-01-2019
Liczba odwiedzin: 995