Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2015-1 Pracownik Socjalny

2015-1 Pracownik Socjalny

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
2015/1
Stanowisko
Pracownik Socjalny
Komórka organizacyjna/Podmiot
Dział Środowiskowo-specjalistyczny/Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Wesoła
Termin
09-02-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

                                       Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                          Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

 

                                      poszukuje kandydata na stanowisko

 

                                               PRACOWNIK  SOCJALNY

                                        

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Zakres podstawowych czynności

diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez OPS postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do Pomost STD, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk, przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy, reprezentowania interesów klientów z rejonu działania, dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów OPS, udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.

Wymagania obowiązkowe

wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku OPS, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność.

Wymagania dodatkowe

ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

Wymagane dokumenty

Życiorys (CV) List motywacyjny Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań koniecznych i pożądanych Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

praca biurowa na miejscu oraz w środowisku zamieszkanie klienta OPS, praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w Sekretariacie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. I Praskiego Pułku 21 A   w poniedziałek – piątek w godz. 8,00-16,00 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 9 lutego  2015 r.

Z dopiskiem na kopercie „Pracownik socjalny”.

 Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

                

 

 
 
Wprowadził Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 27-01-2015
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 24-02-2015
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 24-02-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-02-2015
Liczba odwiedzin: 1145