Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

opswesola.bip.um.warszawa.pl > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Konkurs na Główną Księgową

Konkurs na Główną Księgową

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy
Nr referencyjny
3
Stanowisko
Główna Księgowa
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Wesoła
Termin
11-06-2008
Etap
Archiwum
Załączniki
 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
* prowadzenie rachunkowości,
* prowadzenie gospodarki finansowej,
* prowadzenie kontroli finansowej,
* inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego


Wymagania konieczne:
* obywatelstwo polskie,
* pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralności oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
* wykształcenie wyższe ekonomiczne,
* znajomość ustawy o finansach publicznych,
* co najmniej 5-cio letnia praktyka w księgowości budżetowej na stanowisku Głównej Księgowej.

Wymagania pożądane:
* 8-letnia praktyka w księgowości budżetowej,
* znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
* komunikatywność, umiejętność współpracy oraz kierowania zespołem,
* odporność na stres,
* umiejętność posługiwania się komputerem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
* życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
* kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
* kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
* kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
* podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa: popełnione umyślnie, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karne skarbowe,
* klauzula o treści : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 926 ze zm.", dodatkowo można złożyć list motywacyjny, referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku


Oferty proszę składać w Sekretariacie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. I Praskiego Pułku 21 A w poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY KSIĘGOWY". Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
 
Wprowadził Danuta Troszczyńska 09-10-2007
Aktualizujący Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 19-03-2015
Zatwierdzający Troszczyńska Danuta (OPS Wesoła) 19-03-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-03-2015
Liczba odwiedzin: 3331